Kurs AB1010

Rehabilitering - tillämpning i arbetslivet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall den studerande visa förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter och reflektera kring detta, gällande tillämpningen av rehabilitering i arbetslivet.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • Göra en rehabiliteringsplan och tillämpa lagstiftningen
  •  Strukturera och lägga upp rehabiliteringsarbetet i den egna organisationen
  • Samarbeta med andra aktörer inom rehabiliteringsområdet

Den studerande ska kunna diskutera, analysera och reflektera kring:

  • Det svenska socialförsäkringssystemet inom området, dess aktörer och rehabiliteringens ställning i samhället
  • Organisationen och individens förhållningssätt i rehabiliteringsprocessen

Den studerande ska kunna diskutera och reflektera kring:

  • Teorier om rehabilitering tillämpliga på individ-, grupp- och organisationsnivå
  • Personalekonomi
  • Internationella trender