Kurs AB1009

Perspektiv på utvecklingsarbete i arbetslivet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall den studerande visa förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter och diskutera, analysera och reflektera kring detta, inom och mellan följande olika perspektiv på förändringar och utvecklingsarbete i arbetslivet:

  • Organisationen vid förändringar, samt i utvecklingsarbete
  • Individers hantering av förändringar och medverkan i utvecklingsarbete
  • Gruppen vid utvecklingsarbete
  • Samhällets syn och påverkan på verksamhetens utveckling
  • Samverkan mellan aktörer vid utvecklingsarbete