Samverkan som driver energiomställningen framåt

Centrum för hållbar energiforskning (SERC) samverkar med företag och omvärld för att utveckla hållbara lösningar inom energiområdet.

Solceller, solenergi, moln och vindkraft.
Vi samverkar med studenter, organisationer, företag och offentliga aktörer för att stärka kompetens och innovationsförmåga bland regionens energiaktörer. Ulrika Lundholm Ericsson

Hållbara lösningar inom energiområdet

Omställningen av energisystemet påverkar stora delar av samhället och berör människor i de allra flesta situationer. Därför behövs kunskap, kompetens och lösningar som ser till att framtidens samhälle blir ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Centrum för hållbar energiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna banar väg för utvecklingen som krävs, genom samarbeten mellan forskning och akademi, företag och offentliga aktörer.


I Sverige står energisektorn inklusive transporter för 70 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. 


Plattform för samverkan

Centrum för hållbar energiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna har ett brett kontaktnät inom och utanför högskolan och genomför uppdrag, forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med näringslivet och samhälle. Till centret finns forskare och lärare inom forskningsområdet energi och byggd miljö vid Högskolan Dalarna. Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarna, Dalarna Science Park, Byggdialog Dalarna och High Voltage Valley är några aktörer som centret har ett nära samarbete med.

 

Senast granskad:

Kontakt

Senast granskad: