Malin Karlsson

Personlig presentation av Malin Karlsson

Projektledare
Energiteknik Institutionen för information och teknik

I min roll som projektledare på Energikompetenscentrum arbetar jag med olika typer av samverkansprojekt i nära anslutning till näringslivet. Det är ofta med utgångspunkt i energibranschen, men också tillsammans med andra aktörer som är en del av den regionala utvecklingen.

Bakgrund

Jag har en bakgrund inom energibranschen där jag bland annat arbetat som affärsområdeschef på Borlänge Energi och Gävle Energi. Mina uppdrag har ofta inneburit att jag varit en del av att utveckla energibolagen mot en mer tjänsteinriktad verksamhet där bland annat energieffektivisering, digitalisering och systemtänk varit hörnstenar.

Under min tid i energibranschen kom jag också ofta i kontakt med Högskolan Dalarna och satt bland annat med i styrgruppen för Energikompetenscentrum när den bildades. I min nuvarande tjänst som projektledare på Energikompetenscentrum känns det värdefullt att kunna kombinera erfarenheterna från branschen med samverkansuppdraget som Högskolan Dalarna har.

Forskning

Publikationer