Kurs GBP34H

Bild II med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2025

Kursen förbereder för undervisning i ämnet bild i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Det övergripande syftet är att den studerande fördjupar sina kunskaper i visuell gestaltning, bildteori och ämnesdidaktik. Den studerande reflekterar också över och problematiserar olika perspektiv på konst, arkitektur och design.

Extra information:

Kursen är nätbaserad med två-tre obligatoriska campusträffar om två-tre dagar vid varje tillfälle. I kursen ingår också fältstudier. Den studerande ska ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt headset och webbkamera, samt ha tillgång till digital systemkamera. Den studerande bekostar själv det förbrukningsmaterial som behövs för laborativa övningar som inte sker vid campus.

Startar och slutar:
vecka 4, 2025 - vecka 23, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Bild I med didaktisk inriktning, 22,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KXG
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
3 fysiska
26 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88