Personlig presentation av Ann-Louise Sandahl

Universitetslektor Bilddidaktik
Bild Institutionen för lärarutbildning

Jag undervisar och forskar i ämnet bild och är därtill ledare för det högre bilddidaktiska forskningsseminariet. Min forskning berör fältet för grön humaniora och samtidskonstens roll som klimatdidaktiskt verktyg. Jag är även verksam bildkonstnär med måleri som främsta uttrycksmedel..

Undervisning

Jag undervisar mestadels på ämneslärarpogrammen med ingång bild och handleder examensarbeten i bild på både grundnivå och avancerad nivå. Jag undervisar i både teoretiska och konstnärliga kursmoment, exempelvis i måleri, offentlig gestaltning, bildperception, bildanalys, bildpedagogik, bildteori, konsthistoria, socialsemiotik, multimodal analys, design och visuellt utvecklingsarbete. Tidigare har jag undervisat i konst- och bildvetenskap och bildpedagogik på Göteborgs universitet och Umeå universitet.

Kursansvar

Forskning

Jag disputerade i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet 2016 med avhandlingen Temporalitet i visuell kultur. Om samtidens heterokrona estetiker, i vilken jag undersöker hur tid uttrycks och gestaltas i samtida konst och visuell kultur samt hur konstnärliga gestaltningar kan åstadkomma ett mer långsiktigt tänkande. Efter disputationen har jag framför allt ägnat mig åt forskning inom konstnärlig och humanistisk miljöforskning, konst i antropocen och samtidskonstens roll som klimatdidaktiskt verktyg.

Publikationer