Hans Ersson

Personlig presentation av Hans Ersson

Verksamhetsutvecklare
Energiteknik Institutionen för information och teknik

I rollen som verksamhetsutvecklare på Energikompetenscentrum jobbar jag i projekt och uppdrag åt, eller i samverkan med, företag och näringslivsorganisationer som har koppling till energibranschen. Jag undervisar också i kurser på högskoleingenjörsprogrammen och solenergiprogrammen.

Bakgrund

Jag är utbildad civilingenjör i Teknisk Fysik vid Uppsala Universitet. Därefter har jag jobbat i verkstadsindustrin och skogsindstrin i 28 år fram till 2014 då jag började i Högskolan Dalarnas energiverksamhet.

Forskning

Publikationer