Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna - IKUD

IKUD är ett kompetenscentrum för att främja samverkan och samskapande mellan Högskolan och kommuner, landsting, myndigheter, civilsamhälle och företag. Centret ska även bidra till en vidareutveckling av forskningsbasen för utbildningar inom interkulturell utveckling - kunskap för ett gott samhälle.

Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) är ett kompetenscentrum i samskapande med näringsliv och samhälle i frågor som berör interkulturella perspektiv.

IKUD erbjuder forskning och uppdragsutbildning för myndigheter, företag och civilsamhälle men också symposier, debattkvällar och konferenser med brett fokus på frågor som kulturmöten och kulturell mångfald, liksom kritiska perspektiv på samhällets nuvarande strukturer och tankesystem.

- Våra ledord är öppenhet, komplexitet, en demokratisk grundsyn och stor respekt för människors olikheter.

Verksamheten leds av IKUD-rådet med representanter från Högskolan Dalarna, Borlänge och Falu kommun, Länsstyrelsen Dalarna samt civilsamhällelig aktör. Ordförande i rådet är IKUDS verksamhetsledare.

Samverkansforskning

Pågående projekt

Presentationsdag 25 september 2020

Pågående IKUD-projekt

Dalarnas Bildningsförbund - Studieförbund som kontaktyta och inkludering (SFKI)

Daniel Fredriksson. Musiketnolog
E-post: dfr@du.se

Thomas Florén, universitetslektor ljud- och musikproduktion
E-post: tfl@du.se
Telefon: 023-77 82 05

Region Dalarna/Europeiska regionala utvecklingsfonden - Vägen in - plattform för strategisk integrationsutveckling

Anna Parkhouse, lektor i statsvetenskap
E-post: anhe@du.se
Telefon: 023-77 89 06

Ulf Hansson, statsvetenskap
E-post: uhn@du.se
Telefon: 023-77 86 75

Projekt Barn, nyanlända och litteraturläsning

Lovisa Berg, lektor i arabiska
E-post: lbg@du.se
Telefon: 023-77 85 16

Projekt Bildtolkning och kulturella koder

Solveig Malmsten, Fil. Dr., universitetsadjunkt i svenska språket
E-post: sml@du.se
Telefon: 023-77 81 60

Åsa Pettersson, lektor i bildproduktion
E-post: apt@du.se
Telefon: 023-77 81 97

Boglárka Straszer, universitetslektor i svenska som andra språk
E-post: bsr@du.se
Telefon: 023-77 80 86

Följeforskningsprojekt Interreligiöst råd i Borlänge

Tomas Axelsson
E-post: tax@du.se
Telefon: 023-77 82 76

Thomas Sedelius
E-post: tse@du.se
Telefon: 023-77 84 51

Jonas Stier
E-post: joi@du.se
Telefon: 023-77 86 20

Demokratiforskningsprojekt

Anna Parkhouse
E-post: anhe@du.se
Telefon: 023-77 89 06

Thomas Sedelius
E-post: tse@du.se
Telefon: 023-77 84 51

Lokal lägesbild extremism (LLE), Nationella samordnaren, Ludvika Kommun & Högskolan Dalarna

Jonas Stier
E-post: joi@du.se
Telefon: 023-77 86 20

DAVA Intercultural Session - Musik som interkulturell arena

Daniel Fredriksson
E-post: dfr@du.se

Totte Mattsson
E-post: som@du.se
Telefon: 023-77 83 86

Tomas Axelsson
E-post: tax@du.se
Telefon: 023-77 82 76


Avslutade projekt

Forskningsprojekt sociala risker med fokus på rasism och extremism

Heléne Olsson
E-post: hol@du.se
Telefon: 023-77 86 11

Sverre Wide
E-post: swi@du.se
Telefon: 023-77 80 53

Tomas Axelsson
E-post: tax@du.se
Telefon: 023-77 82 76

Utvärdering Kunskapshus Stockholm, Göteborg, Örebro, Borlänge

Tomas Axelsson
E-post: tax@du.se
Telefon: 023-77 82 76

Torsten Hylén
E-post: thy@du.se
Telefon: 023-77 82 48

Jonas Stier
E-post: joi@du.se
Telefon: 023-77 86 20

Kontakt

Ulf Hansson
Universitetslektor statsvetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: