Ulf Hansson

Personlig presentation av Ulf Hansson

Universitetslektor statsvetenskap
Statsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Jag undervisar på grundutbildning liksom kurser på Magisternivå. 

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag har en doktorsexamen i Internationell Politik från University of Ulster (2006), som undersökte effekterna av internationella organisationer på etnicitet, minoriteters rättigheter och konfliktförebyggandeåtgärder i Lettland 1991-1999.

Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta som forskare i Nordirland och Sverige, både inom den frivilliga och akademiska sektorn och en bred forskningsbakgrund i en mängd olika områden med anknytning till sociala och politiska frågor, speciellt med hänsyn till situationer efter konflikter (’post-conflict situations’) och i delade samhällen med frågor som segregation och sekterism, utbildning och politisk representation.

Jag är också a Research Associate, UNESCO Centre, School of Education, Ulster University.

Undervisning

Min undervisning sträcker sig från grundutbildningsnivå (Samhällsvetarprogrammet) och enstaka kurser till kurser på magister nivå.   

Kursansvar

Forskning

Jag har ett mångårigt intresse i frågor som socialt utanförskap; bostadssegregering, utbildning och delade samhällen. Ett senare forskningsintresse har varit frågor som rör internationell migration och frågor som intregration och segregration i rurala områden. 

Forskningsprojekt

Publikationer