Utbildningsprogram SSHVG

Samhällsvetarprogrammet

Är du intresserad av att jobba med samhällsfrågor, politik, jämställdhet, demokrati eller sociala attityder? Då är samhällsvetarprogrammet något för dig. Med en examen som samhällsvetare kan du bland annat jobba som handläggare, utredare och analytiker.
180 högskolepoäng Grundnivå

Samhällsvetarprogrammet ger dig stor valfrihet att utforma din egen utbildningsprofil. Den är brett allmänbildande och du får nyttiga kunskaper oavsett om du vill arbeta inom offentlig förvaltning, som journalist, eller kanske inleda en karriär som forskare.

Utbildningen ger dig en kombination av ämnena statsvetenskap och sociologi där ett av dem blir din inriktning. Statsvetenskap inkluderar allt från ideologier och politiska system till internationella relationer och offentliga institutioner. Sociologi inkluderar allt från välfärdsstaten, arbetsliv och ledarskap till social ojämlikhet och sociala relationer.

Programmets ges på distans med ett antal obligatoriska campusförlagda inslag. En stor del av undervisningen som inte är obligatorisk kommer att erbjudas även på campus under programmets gång.

Fördelar för dig som väljer Samhällsvetarprogrammet:

 • Du får grundläggande kunskaper i samhällsvetenskap med goda fördjupningsmöjligheter inom dina intresseområden.
 • Du kan själv designa utbildningen.
 • Du fördjupar dig inom statsvetenskap eller sociologi.
 • Du har möjlighet att studera utomlands.

Utbildningens innehåll

Samhällsvetarprogrammet omfattar 3 års heltidsstudier (180 högskolepoäng) och ger dig stor valfrihet i att studera just de kurser som du är intresserad av. Under delar av programmet väljer du själv fritt från det kursutbud som finns, med stöd av både programansvarig och en studievägledare. Under utbildningen möter du också tidigare studenter och representanter från möjliga framtida arbetsgivare som ger dig inspiration och kunskap att välja inriktning och utveckla din kompetens. 

Under de första tre terminerna läser du flera olika introducerande samhällsvetenskapliga kurser. Därefter väljer du ämnesfördjupning inom statsvetenskap eller sociologi:

 • Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik. Du kommer lära dig att förstå politiska system, att förklara varför händelser inträffar och hur de hänger samman. Statsvetenskap inkluderar allt från ideologier och värderingar till internationella relationer. Makt och demokrati är två av statsvetenskapens centrala begrepp, och som statsvetare beskriver, förklarar och värderar du de politiska institutionerna.
 • Sociologi är det vetenskapliga studiet av samhället och "det sociala", från avgränsade sociala relationer i familjen till globala strukturer och processer. Centrala områden inom sociologi är makt- och klassanalyser, arbetslivet, utbildningssystemet, sociala rörelser, sociala identiteter och välfärd. Sociologer beskriver, förklarar och värderar förhållandet mellan samhälleliga processer och människors livssammanhang. Några vanliga huvudteman för sociologi rör social marginalisering, organisation, klass- och könsproblematik, avvikande beteende, urban/ruralproblematik, attitydpåverkan och arbetsmiljöfrågor.

Kontakt med arbetslivet

Under programmets samtliga tre år får du möjlighet till kontakt med arbetslivet, till exempel genom yrkesverksamma som deltar som gästföreläsare i utbildningen. Kontakten med arbetslivet skapar grunden för programmets fältarbeten och ger en inblick i arbetslivets krav.

Under utbildningen ingår också workshops i hur du kan presentera de kompetenser du utvecklar i programmet för framtida arbetsgivare.

Studera utomlands

Om du är intresserad av att få internationella erfarenheter, kan du utnyttja något av våra många utbytesavtal. Det gör dig väl förberedd när du träder ut på arbetsmarknaden.

Eftersom programmets femte termin är valbar, utan platsgaranti, kan du själv påverka din utbildning. Den valbara terminen underlättar också möjligheten att studera vid något av våra avtalsuniversitet utomlands.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kommer du ha allmänna kunskaper som gör att du kan arbeta med kvalificerat analysarbete och utredande arbete, samt som projektledare i många olika verksamheter. Du kommer dessutom ha ämnesspecifika kunskaper inom din inriktning som gör att du kan arbeta inom det politiska området i bred mening eller med socialt relaterat utredningsarbete.

Samhällsvetarprogrammet erbjuder en väg oavsett om du vill arbeta inom offentlig förvaltning, som journalist, eller om du vill gå vidare för att inleda en karriär som forskare. Statsvetenskap och sociologi är också nyttiga kunskaper att bära med sig om du efter studierna istället jobbar som företagare, ingenjör, lärare eller ekonom.

Exempel på möjliga anställningar:

 • Handläggare/Utredare på Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlare/Utredare AMS
 • Flyktingsamordnare på Migrationsverket
 • Projektledare ALMI
 • Enhetschef i offentlig förvaltning
 • Kvalificerade utredare
 • Myndighetsutvecklare
 • Kommunsekreterare

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden har ett stort och växande behov av välutbildade handläggare och utredare med både breda och fördjupade kunskaper om samhället. Här finns stora möjligheter att vara med och forma utvecklingen av vårt gemensamma samhälle.

En prognos som Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort visar att behovet av samhällsvetare kommer att öka. När det gäller samhällsvetare är det främst de som skaffar sig en högskoleutbildning som kommer att ha en expanderande arbetsmarknad.

Examen

Filosofie kandidatexamen antingen i statskunskap eller i sociologi.

Studera vidare

Efter en examen i programmet kan du läsa vidare på Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring hos oss. En kandidatexamen öppnar också upp för magister- och doktorandstudier vid andra universitet i Sverige och i Europa.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Hösten 2022
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3ANA
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

7 fysiska
11 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Jenny Lönnemyr