Utbildningsprogram HDMFA

Magisterprogram: Demokrati, medborgarskap och förändring

Programmet ger dig en fördjupad förståelse hur stat, nation, medborgarskap och den politiska kulturen påverkas av dagens motsägelsefulla utveckling av processerna kring globalisering, transnationell integration och nationell splittring. Undervisningen är nätbaserad och ges på engelska.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Utbildningen förbereder dig för en framtida karriär som till exempel omvärldsanalytiker, kvalificerad utredare eller forskare både nationellt och internationellt. För en internationell karriär är en magisterexamen ofta en förutsättning idag.

Hur påverkar globala processer inklusive europeisk integrationsprocess statens kontroll över sina gränser och politik? Hur tenderar polarisering, uppdelning och separatism inom stater utmana legitimiteten och auktoriteten inom den traditionella staten?

Om dessa frågor intresserar dig kommer programmet ge dig en fantastisk chans att både lära dig mer om dessa komplexa ämnen och ge dig möjligheten att utforska en forskningsfråga som en del av din avhandling/uppsats som omfattar dessa komplexa och spännande områden inom politik och samhällskunskap.

Utbildningens innehåll

Programmet innehåller kurser som fokuserar på begrepp som stat, medborgarskap och demokrati i en allt mer komplex värld. Du kommer att få en teoretisk och historisk förståelse för den komplexa utvecklingen genom att studera begrepp så som demokrati, stat, nation, medborgarskapet och den politiska kulturen.

Den första terminen består av fyra kurser på 7,5 hp vardera. Alla fyra kurserna har teman relaterade till begreppen stat, nation, medborgarskap, demokrati och politisk kultur. Den historiska utvecklingen runt dessa begrepp inkluderat de nuvarande utmaningarna skapar ett tema runt kurserna.

Den andra terminen består av en 15 hp kurs i metodik inom samhällskunskap med ett specifikt fokus på statsvetenskap. Sista kursen är examensarbete för magisterexamen i statsvetenskap 15 hp.

Seminarierna kommer att genomföras genom aktivt deltagande via programmet Connect. Föreläsningarna kommer att vara inspelade och läggas upp under kursens gång. Därefter kommer de att vara tillgängliga under hela kursen och därmed finns möjlighet att ta del av dessa upprepade gånger. 

Termin 1:

  • Transnationell integration och nationell fragmentering, 7,5 hp
  • Statsbyggnad och medborgarskap, 7,5 hp
  • Processer till demokrati och autokrati, 7,5 hp
  • Politisk kultur i ett jämförande perspektiv, 7,5 hp

Termin 2:

  • Samhällsvetenskapliga metoder III – inriktning statsvetenskap, 15 hp
  • Examensarbete för magisterexamen i statsvetenskap, 15 hp

Examen

Filosofie magisterexamen (60 hp), huvudområde: Statsvetenskap.

Senast granskad: