Samverkande företag

Tema Arbetsliv på Högskolan Dalarna samverkar med olika företag och skapar tillsammans med dessa förutsättningar för ett godare samhälle

Här listas personer på stödjande tjänsteföretag som på olika sätt har samverkat med Tema Arbetsliv. Stödjande tjänsteföretag kan vara konsulter inom organisation, hälsa, arbetsmiljö och annat, Företagshälsovård, med flera.

Dessa personer kan på olika sätt bidra till utveckling av Attraktiva Arbeten. Tema Arbetsliv gör ingen värdering av deras kompetens och hänvisar inte vidare till hemsidor eller andra kontaktuppgifter. Om du vill ha kontakt med någon av dessa personer, så kan du använda lämpliga sökmotorer på Internet.

Kursdagar om utvecklingsmetoder

Följande personer har deltagit på en kursdag om metoden Attraktivt Arbete. Metoden med dess teorier och förhållningssätt ger verktyg för att leda processer för verksamhetsförbättring och attraktivare arbeten. Utförlig beskrivning av respektive metod finns under rubriken metoder i den gula rutan uppe till vänster. 

Metoden Attraktivt Arbete 

Eva Martinsson Myrtall AB
Irene Sturve Hälsa & Utveckling
Monica Hedlund Tillväxtarenan AB
Monica Lindblom Arbetsmiljöarbete i Hälsingland AB
Ola Andersson Arbetsmiljöarbete i Hälsingland AB
Birgitta Sjöde S Klingberg B Sjöde S AB
Elisabet Jansson Vilairörelse.nu
Barbro Munters Berba
Ida Hellmer Värdeskaparna AB
Heléne Gussman Värdeskaparna AB
Jan Blomström Prolead Management AB
Anna-Lena Hagström Prolead Management AB
Petra Andersson PM-Economy
Maria Vestlund Consulting
Ann-Charlotte Kilhage EQM
Sofia Dahlman GävleDala Företagshälsa
Mattias Moreus Tillväxtarenan
Ulf Delén Norr Assistans AB och ABC Kvalitet o Miljö
Ulla-Kari Pontén Gävle Dala Företagshälsa
Kjell Eriksson Gävle Dala Företagshälsa


Metoden Ordning och Reda

Jan Blomström Prolead Management AB
Anna-Lena Hagström Prolead Management AB
Monica Hedlund Tillväxtarenan AB
Petra Andersson PM-Economy
Maria Vestlund Consulting
Ulf Delén Norr Assistans AB och ABC Kvalitet o Miljö
Kjell Eriksson Gävle Dala Företagshälsa


Metoden SAM - Rätt och lätt

Jan Blomström Prolead Management AB
Anna-Lena Hagström Prolead Management AB
Iréne Sturve Hälsa och Utveckling
Petra Andersson PM-Economy
Maria Vestlund Consulting
Sofia Lundblad GävleDala Företagshälsa
Denni Ytterholm Kommunhälsan Gävle kommun
Ann Öhman Kommunhälsan Gävle kommun
Christer Sjöström Kommunhälsan Gävle kommun


Metoden Visit

Katarina Olander Open Design
Iréne Sturve Hälsa och Utveckling
Petra Andersson PM-Economy
Maria Vestlund Consulting
Ulf Delén Norr Assistans AB och ABC Kvalitet o Miljö
Kjell Eriksson Gävle Dala Företagshälsa


Metoden VEKO-light

Jan Blomström Prolead Management AB
Anna-Lena Hagström Prolead Management AB
Petra Andersson PM-Economy
Maria Vestlund Consulting
Ulf Delén Norr Assistans AB och ABC Kvalitet o Miljö
Kjell Eriksson Gävle Dala Företagshälsa
Senast granskad:
Senast granskad: