Dalatorget

– här möts vi för dialog, samverkan och inspiration!

Banner

Nästa Dalatorg infaller 6 september 2024

 

Dalatorget är en mötesplats för regionens skolor, lärare, skolledare, studenter, forskare och lärarutbildare. Här kommer att bjudas på presentationer av examensarbeten och utvecklingsarbeten, utställningar från kommuner, skolor, forskare och bokförlag.

Målgrupp för konferensen är lärare och skolledare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Studenter, lärarutbildare, forskare och doktorander inom lärarutbildningsområdet.

Dalatorget har sitt centrum i högskolans bibliotek på Campus Falun.

 

2023 inföll Dalatorget 8 september.

Tema 2023: Hållbart lärarskap

Temat för dagen är "Hållbart lärarskap – att bli lärare och att utveckla professionen".

Hållbart lärarskap handlar om hur vi gemensamt kan arbeta för att studenter ska bli väl förberedda inför framtiden, hur de på bästa sätt kan möta de möjligheter och utmaningar lärarprofessionen innebär. Hur kan vi tillsammans jobba för att ge verksamma lärare möjlighet att utvecklas under hela sitt yrkesliv?

Programmet kommer även att innehålla panelsamtal med forskare och kommunrepresentanter, rundabordssamtal samt en examensceremoni för våra arbetsintegrerade studenter. Sist, men inte minst, ska vi fira samarbetet i Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) som fyller 25 år!

Högskolan Dalarna bjuder på lunch, för- och eftermiddagsfika.

Anmälan

Anmäl är stängd, och öppnar igen under våren 2024.

Program fredag den 8:e september 2023

08.00 Ankomst, posterutställningar och fika i biblioteket


08.30 Välkomsttal i biblioteket. Jörgen Elbe, prorektor Högskolan Dalarna och Inga-Lena Spansk, skolchef Mora


09.10 Paneldebatt ”Hållbart lärarskap” i biblioteket.
Representanter från regionens kommuner och Högskolan Dalarna


10.00 - 12.00 Presentation av studenters utvecklings- och examensarbeten. Parallella sessioner enligt schema nedan.


12.00 - 13.15 Lunch i biblioteket


13.15 Rundabordssamtal i olika grupper, se schema nedan. Olika platser i biblioteket.


14.30 Fika, examensceremoni och 25-årfirande av PUD. Biblioteket.


15.10 Avslutning: Sara Irisdotter Aldenmyr Högskolan Dalarna, Lars Walter Borlänge kommun


Senast 15.30 Dalatorget 2023 stänger portarna

 

Program, sessioner och rundabordssamtal, Dalatorget 8 sep 2023 nedladdningsbart

 
Senast granskad:
Kontakt

Vid frågor, kontakta

Senast granskad: