Nätverk för Förstelärare

Ett forum för lärare som har funktionen att driva ett kollegialt lärande inom utvecklingsprocesser att få utbyta erfarenheter med andra och att få påfyllnad från forskning och beprövad erfarenhet

banner

 

 

På Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna har vi de senaste åren haft förmånen att få arbeta tillsammans med många förstelärare och deras motsvarigheter samt rektorer i olika systematiska skolutvecklingsprocesser t ex inom uppdragsutbildningar och Samverkan för bästa skola. Vi har då noterat att de lärare som har funktionen att driva ett kollegialt lärande inom dessa utvecklingsprocesser ofta är väldigt intresserade av att få utbyta erfarenheter med andra och att få viss påfyllnad från forskning och beprövad erfarenhet.

PUD-rådet har sedan åtminstone 10 år tillbaka haft frågan om förstelärare uppe på dagordningen emellanåt och det har hittills resulterat i att några kommuner har beställt uppdragsutbildningar för förstelärare i grundskola, gymnasieskola och dess motsvarigheter på förskolan. En tanke som har lyfts i dessa utbildningar har varit att det har varit framgångsrikt att få träffa andra förstelärare med viss regelbundenhet.

Efter en dialog med en referensgrupp, bestående av förstelärare, rektorer och skol/verksamhetschefer, har PUD beslutat att genomföra en pilotomgång av ett förstelärarnätverk för 25 deltagare med start vårterminen 2023. Ambitionen är att därefter permanent erbjuda nätverk till förstelärare och förskollärare med motsvarande funktion i förskolan.

Innehållet kommer att bestå av en kombination av erfarenhetsutbyte och utbildande inslag i form av föreläsningar, workshop, textseminarier.

Syfte

I samverkan med andra utveckla sin roll som förstelärare.

I samverkan med andra synliggöra utvecklingsprocesser i den egna verksamheten.

Exempel på teman som kommer att behandlas under nätverksträffarna:


·         Att vara en mellanledare – utmaningar och möjligheter

·         Att tydliggöra förstelärarens roll och mandat

·         Att leda kollegor

·         Att driva kollegialt lärande kopplat till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

·         Att leda processer som bidrar till skolutveckling och utveckling av undervisningen

·         Att organisera för utveckling

·         Att utveckla och fördjupa det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet

Form

Merparten av nätverksträffarna sker digitalt. En eller två träffar genomförs på plats i Högskolan Dalarnas lokaler i Falun. Nätverket är ej poänggivande och medverkan på träffarna är frivillig. Nätverket leds av handledare från Högskolan Dalarna.

Omfattning

Tre terminer fördelat på två träffar/termin, totalt sex träffar. Tre timmar/träff (kl. 14.00-17.00 med varierande veckodagar)

 

Just nu pågår pilotområden av nätverket med 25 deltagare men 90 personer gjorde en intresseanmälan att få delta. Då intresset för nätverket var överväldigande stort planerar vi nu för att starta ytterligare nätverk ht 2023. Beslut om att starta ännu ett nätverk är ej fattat men besked kommer under våren. Är du intresserad av att delta i ett nystartat nätverk för förstelärare så håll utkik efter information (t.ex. på denna sida) om och i sådana fall när en intresseanmälan kan göras.

 

Vid frågor kontakta:

Eva-Lena Embretsen, ele@du.se

Erik Hedenström, eht@du.se

Gunillahelen Olsson, goo@du.se

Stefan Weinholz Magnusson, wst@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: