Att handleda lärarstuderande – kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare - 7,5 hp

Denna kurs erbjuds på campus och är möjlig att söka även för lärare som ska vara verksamhetsförlagd lärarutbildare på en annan skola än en partnerskola. Därutöver erbjuds de huvudmän som behöver utbilda ett större antal förskollärare/lärare (minst 8 och max 12 i en seminariegrupp) möjligheten att genomföra utbildningen utifrån eget schema och där seminarierna är förlagda i kommunen. Kontakta i så fall Sofia Walter swl@du.se snarast. Anmälan sker dock enskilt av varje deltagare och ska vara antagning.se tillhanda helst inom den vanliga sökperioden till högskolekurser.

Kurstillfällen för "Att handleda lärarstuderande – kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare"

Senast granskad:
Senast granskad: