Energikompetenscentrum (EKC)

Energikompetenscentrum (EKC) samverkar med företag och omvärld för att utveckla hållbara lösningar inom energiområdet.

Solceller, solenergi, moln och vindkraft.
Vi är ledande i energiomställningen och genom samverkan skapar vi hållbara lösningar för samhälle och näringsliv. Ulrika Lundholm Ericsson

Samverkan som banar väg för energiomställning 

Omställningen av energisystemet påverkar stora delar av samhället och berör människor i de allra flesta situationer. Därför behövs kunskap, kompetens och lösningar som ser till att framtidens samhälle blir ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Energikompetenscentrum (EKC) banar väg för utvecklingen som krävs, genom samarbeten mellan forskning och akademi, företag och offentliga aktörer.


I Sverige står energisektorn inklusive transporter för 70 procent av de totala utsläppen av växthusgaser.


Hållbara lösningar för samhälle och näringsliv

Genom Energikompetenscentrum (EKC) utvecklar vi nya arbetsformer som förverkligar energiomställningen i Dalarna och världen. Energiomställningen handlar i stort om att gå ifrån ett energisystem med hög andel fossil energi till ett energisystem baserat på förnybar energi, med mer resursnyttjande och cirkulära flöden.

Projekt i samverkan

Forskning i samverkan

Samverka med oss och få:

 • möjlighet att testa nya idéer och produkter.
 • stöttning att välja fokus för innovation.
 • hjälp att utvärdera utvecklingsinsatser.
 • tillgång till kunskap från forskare och lärare vid Högskolan Dalarna.
 • kontakter med nationella och internationella aktörer inom energiteknik och regionala kluster.

Energikompetenscentrum (EKC) har en styrgrupp med ledamöter från både det regionala näringslivet med koppling till energiområdet och från akademin, vid Högskolan Dalarna.

Representanter för näringslivet:

 • Per Dahlberg, VD Falu Energi & Vatten
 • Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park
 • Cia Ferner-Kny, VD Smedjebacken Energi AB & Bärkehus AB
 • Lars Lindblom, VD Samarkand, Ludvika
 • Simon Strömqvist, verksamhetsledare Byggdialog Dalarna

Representanter för akademin:

 • Chris Bales, professor i energiteknik, institutionen för information och teknik
 • Ewa Wäckelgård, tillförordnad prefekt, institutionen för information och teknik
 • Vakant

Finansiering

Energikompetenscentrum finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Norra MellanSverige och Region Dalarna. 

Senast granskad:

Kontakt

Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans med texten Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.


rd_liggande_medfinans.png

Senast granskad: