Solvärme är en viktig pusselbit i framtidens energiförsörjning

Forskare på Högskolan Dalarna ska undersöka möjligheten att bygga stora solvärmefält i kombination med så kallade groplager som kan lagra värme från sommar till vinter. Energimyndigheten har beviljat 2,8 miljoner kronor till projektet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Framför allt är solvärme intressant för mindre företag som eldar dyrare bränslen, exempelvis pellets. I Danmark har redan tekniken fått genomslag och är kommersiell. Nu ska högskolan undersöka om det också fungerar i svenska förhållanden och möjligheten att bland annat lagra värmen mellan olika årstider. 

– Storskalig solvärme kommer att vara en viktig pusselbit i energiförsörjning i Sverige och världen i framtiden. Sverige har ett av de ledande företag som tillverkar solfångare för sådana system och just nu byggs en solvärmepark på Högslätten i Härnösand. Med de höga energipriserna som råder nu är tekniken förstås ännu mer intressant, säger Chris Bales, professor i energiteknik, Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har lång tradition av forskning inom solvärme och har sedan 1980-talet forskat inom solenergi. Högskolan erbjuder ett populärt masterprogram i solenergiteknik där studenterna nu kommer att dra nytta av solvärmeprojektet.

– Resultat från projektet kommer att leda till nya moment i kurserna och våra partners i projektet kommer att ge gästföreläsningar i våra utbildningar. Det kommer även bli möjligt för flera exjobb kopplat till projektet, säger Chris Bales.  

Högskolan Dalarna ska undersöka vilka fjärrvärmenät i Sverige som har bra förutsättningar för storskalig solvärmeanläggning i ett projekt tillsammans Högskolan i Halmstad och företaget Absolicon Solar Collector AB. 

Om projektet 

Projekttitel: Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden 

Projektledare: Chris Bales, professor i energiteknik vid Högskolan Dalarna 

Medverkande forskare: Tomas Persson docent i energiteknik, Puneet Saini doktorand i energiteknik 

Projekttid: oktober 2022-december 2024 

Finansiering: 2,8 miljoner kronor från Energimyndigheten, samt Absolicon Solar Collector AB. 

Kontakt
Chris Bales
Professor energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: