Solvärme är en viktig pusselbit i framtidens energiförsörjning

Forskare på Högskolan Dalarna ska undersöka möjligheten att bygga stora solvärmefält i kombination med så kallade groplager som kan lagra värme från sommar till vinter. Energimyndigheten har beviljat 2,8 miljoner kronor till projektet.
Himmel stor sol
Pixabay

Framför allt är solvärme intressant för mindre företag som eldar dyrare bränslen, exempelvis pellets. I Danmark har redan tekniken fått genomslag och är kommersiell. Nu ska högskolan undersöka om det också fungerar i svenska förhållanden och möjligheten att bland annat lagra värmen mellan olika årstider. 

– Storskalig solvärme kommer att vara en viktig pusselbit i energiförsörjning i Sverige och världen i framtiden. Sverige har ett av de ledande företag som tillverkar solfångare för sådana system och just nu byggs en solvärmepark på Högslätten i Härnösand. Med de höga energipriserna som råder nu är tekniken förstås ännu mer intressant, säger Chris Bales, professor i energiteknik, Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har lång tradition av forskning inom solvärme och har sedan 1980-talet forskat inom solenergi. Högskolan erbjuder ett populärt masterprogram i solenergiteknik där studenterna nu kommer att dra nytta av solvärmeprojektet.

– Resultat från projektet kommer att leda till nya moment i kurserna och våra partners i projektet kommer att ge gästföreläsningar i våra utbildningar. Det kommer även bli möjligt för flera exjobb kopplat till projektet, säger Chris Bales.  

Högskolan Dalarna ska undersöka vilka fjärrvärmenät i Sverige som har bra förutsättningar för storskalig solvärmeanläggning i ett projekt tillsammans Högskolan i Halmstad och företaget Absolicon Solar Collector AB. 

Om projektet 

Projekttitel: Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden 

Projektledare: Chris Bales, professor i energiteknik vid Högskolan Dalarna 

Medverkande forskare: Tomas Persson docent i energiteknik, Puneet Saini doktorand i energiteknik 

Projekttid: oktober 2022-december 2024 

Finansiering: 2,8 miljoner kronor från Energimyndigheten, samt Absolicon Solar Collector AB. 

Kontakt
Chris Bales
Professor energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: