Jakobsdalen – en ny hållbar stadsdel växer fram

Jakobsdalen är ett unikt stadsutvecklingsprojekt som omfattar bland annat nya bostäder, verksamheter, stadsodlingar, mötesplatser och hållbar trafik inom stadsdelen

Närbild av två händer håller i ett kort med texten "Agenda 2030 - det globala målen"
Processen med dialog är en nyckelfaktor för tidiga skeden i samhällsplanering. Ulrika Lundholm Ericsson

Stadsutvecklingsprojektet Jakobsdalen drivs som ett kommunalt utvecklingsbolag av Borlänge kommun förvaltning AB. Högskolan Dalarna arbetar med Jakobsdalen genom projektet Energiinnovation 2.0 som ska lyfta utvecklingen av Jakobsdalen till en regional innovationsarena för hållbar samhällsbyggnad. 


"Vi bidrar med kunskap för att skapa en plattform för klimat- och energiinnovationer i Borlänges nya stadsdel Jakobsdalen"


Process med dialog i fokus när en ny hållbar stadsdel växer fram 

Energikompetenscentrum (EKC) roll i arbetet med Jakobsdalen är att bidra med processer som kan öka kreativiteten och innovationsförmågan genom samskapande mellan olika sektorer och kunskapsområden, förbättrad förmåga för omställning och genomförande.

Under hösten 2021 genomfördes tre workshopstillfällen.

– Syftet med träffarna var att stimulera arbetet och skapa en plattform för klimat- och energiinnovationer i Jakobsdalen. Processen med dialog i fokus har varit utgångspunkten för att tillsammans konkretisera nyckelprojekt som stöder en hållbar utveckling i Jakobsdalen, säger Mats Rönnelid, samtalsledare för workshopserien.

Processen med dialog har visat på potential för utveckling i arbetet med Jakobsdalen och visat öppnat upp för även andra situationer. Arbetssättet kan med fördel användas för tidiga skeden i samhällsplanering.

Samarbete med forskarskola

Jakobsdalen ska fungera som en testarena för forskning och innovationer, med allt från smarta transportlösningar till kloka idéer för energiförbrukning och dagvattenhantering. Redan nu har projektet lett till examensarbeten för högskolans studenter. Under 2021 påbörjades även ett samarbete med forskarskolan Future Proof Cities, där tre doktorander följer utvecklingen i Jakobsdalen. 

Senast granskad:
Kontakt
Tony Svensson
Universitetslektor byggteknik
Mats Rönnelid
Professor energiteknik
Senast granskad: