Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE)

Solve är ett konsortium av universitet, företag och organisationer i den offentliga sektorn som genomför samverkande forskningsprojekt som syftar till snabb expansion av solenergi i det svenska elnätet.

Inom kompetenscentrumet driver Högskolan Dalarna företagsnära forskning för att utveckla soleltekniken i Sverige, tillsammans med andra lärosäten.

Om solelforskningscentrum Sverige 

Högskolan Dalarna är en del av forskningscentret som leds av Uppsala universitet, tillsammans med Karlstads universitet, Mälardalens högskola, RISE Research Institutes of Sweden AB och Sveriges lantbruksuniversitet. Syftet med kompetenscentret är att stärka samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi och på så vis bygga upp och tillgängliggöra både kunskap av högsta kvalitet och kompetens för samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

Forskningsprojekten i SOLVE är uppdelade i sju sammanvävda "teman", med fokus på olika aspekter av utbyggnaden av solel i det svenska energisystemet. Från avancerade teknik och system-aspekter till solenergi i kombination med jordbruksmark, energilagring med mera. Forskningsprojekten genomförs främst av doktorander med handledare och mentorer från konsortiet. Vi driver även kortare projekt med masterstudenter och seniora forskare. 

  • Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) skapades som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor.
  • Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen.
  • Centret avser också ha en tydlig roll för svenska företag i expansionen av solel både i Sverige och internationellt.  
André Augusto
Professor energiteknik
Chris Bales
Professor energiteknik
Xingxing Zhang
Professor energiteknik
Pei Huang
Biträdande universitetslektor
Marieke Rynoson
Doktorand energiteknik

 

Forskningsprojekt

Solceller inom komplexa system
Projektstart: 2023-09-28

Byggnadsintegrering
Projektstart: 2022-09-01

Forskningsprojekt: SOLVE - Solelforskningscentrum Sverige
 

Samarbeten

Uppsala universitet 

Karlstad universitet

Mälardalens universitet

Research Institutes of Sweden AB (RISE)

Sveriges lantbruksuniversitet

Företag och andra organisationer

CTEK i Vikmanshyttan

EQUA

Svenska Kyrkan 

Finansiering

Energimyndigheten

Region Dalarna

Mer forskning vid Högskolan Dalarna

Forskning om energi- och byggteknik

Senast granskad:
Kontakt
André Augusto
Professor energiteknik
Chris Bales
Professor energiteknik
Senast granskad: