Centrum för hållbar energiforskning (SERC)

Forskningscentrum som samarbetar mellan olika kunskapsområden och det omgivande samhället för att skapa en hållbar och inkluderande övergång till förnybar energi.

Bildspel med olika bilder från forskningsmiljöer.

Om centret

Under mer än 40 år av energiforskning har Högskolan Dalarna etablerat ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentrum dedikerat till energi. SERCs uppdrag är att främja tvärvetenskaplig forskning inom energiområdet och stödja industri- och samhällsaktörer för att framgångsrikt genomföra en hållbar och inkluderande energiomställning.

Centret integrerar forskning från olika forskningsområden, inklusive energi och samhällsbyggnad, datavetenskap, industriell teknik, ekonomi och samhällsvetenskap.

Akronymen för det nya forskningscentret, SERC, valdes som en hyllning till arvet från Solar Energy Research Centre, vårt ursprungliga forskningscentrum dedikerat till solenergi, etablerat år 1984.

Forskargrupper

Medlemmar

Energi- och samhällsbyggnad

André Augusto
Professor energiteknik
Xingxing Zhang
Professor energiteknik
Chris Bales
Professor energiteknik
Mats Rönnelid
Professor energiteknik
Ewa Wäckelgård
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
Frank Fiedler
Universitetslektor energi och miljöteknik
Pei Huang
Biträdande universitetslektor
Jingchun Shen
Universitetslektor byggteknik
Tony Svensson
Universitetslektor byggteknik
Emmanouil Psimopoulos
Universitetsadjunkt energiteknik
Gabriella Haglund
Universitetsadjunkt byggteknik
Therese Olsson
Universitetsadjunkt byggteknik
Hans Ersson
Verksamhetsutvecklare
Désirée Kroner
Doktorand energiteknik
Marieke Rynoson
Doktorand energiteknik
Ian Garman
Doktorand byggteknik
Ulf Ranhagen
Senior professor bygg- och vägteknik
Maysaa Joodi
Forskningsingenjör energi- och elektroteknik
Mikael Andersson
Doktorand byggteknik
Universitetslektor energiteknik
Doktorand byggteknik
Doktorand energiteknik
Thomas Jungell
Industridoktorand miljövetenskap
Maria Sandström
Industridoktorand energisystem

Industriell teknik

Datavetenskap

Kenneth Carling
Professor mikrodataanalys
Ross May
Universitetsadjunkt informatik
Moudud Alam
Universitetslektor statistik
Doktorand mikrodataanalys

Företags- och ekonomidynamik

Catia Cialani
Docent nationalekonomi
Docent nationalekonomi
Lena Nerhagen
Universitetslektor nationalekonomi
Gästprofessor nationalekonomi
Senast granskad:
Centrumledare
André Augusto
Professor energiteknik
Energiteknik
Senast granskad: