Energi- och byggteknik

Forskning för en hållbar framtid med solen som energikälla.

Vår forskning handlar bland annat om att skapa ny kunskap om system som gör det möjligt för el och värme från solen att fungera och integreras i energisystem i våra bostäder och fastigheter. Möjligheten att utvinna solenergi varierar under dagen och året och följer ofta inte behovet av energi. Frågor som är centrala för oss är hur detta kan överbryggas och jämnas ut och en del av forskningen handlar om lagring av solel och solvärme.

En annan del är forskningen kring byggtekniska metoder och på komponenter för energismarta fastigheter, "Energieffektivisering i byggd miljö". Forskningen kring energieffektivisering handlar också om hur bland annat sociala och ekonomiska aspekter, politiska beslut och andra samhällsfaktorer kan påverka vår energianvändning.

Vår forskning sker till stor del i samverkan med näringsliv och offentliga organisationer.

Temaområden

Forskningens specialiseringar presenteras som tematiska områden:

Centrum för solenergiforskning (SERC)

Energieffektivisering i bebyggelse

Forskningspublikationer och projekt

Publikationer
Pågående forskningsprojekt
Avslutade forskningsprojekt

Personal

Forskande personal
André Augusto
Professor energiteknik
Xingxing Zhang
Professor energiteknik
Chris Bales
Professor energiteknik
Ewa Wäckelgård
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
Mats Rönnelid
Professor energiteknik
Ulf Ranhagen
Senior professor bygg- och vägteknik
Pei Huang
Biträdande universitetslektor
Tony Svensson
Universitetslektor byggteknik
Jingchun Shen
Universitetslektor byggteknik
Universitetslektor energiteknik
Universitetsadjunkt energiteknik
Hans Ersson
Verksamhetsutvecklare
Johan Heier
Universitetsadjunkt energi och miljöteknik
Therese Olsson
Universitetsadjunkt byggteknik
Gabriella Haglund
Universitetsadjunkt byggteknik
Doktorander
Désirée Kroner
Doktorand energiteknik
Doktorand byggteknik
Doktorand energiteknik
Puneet Saini
Doktorand energiteknik
Ian Garman
Doktorand byggteknik
Marieke Rynoson
Doktorand energiteknik
Mikael Andersson
Doktorand byggteknik

Thomas Jungel
Industridoktorand miljövetenskap i forskarskolan Future proof cities
tju@du.se, thomas.jungell@kopparstaden.se

Maria Sandström
Industridoktorand energisystem i forskarskolan Future proof cities
mass@du.se, maria.sandstrom@borlange-energi.se

Senast granskad:
Forskningssamordnare
André Augusto
Professor energiteknik
Senast granskad: