Energi- och samhällsbyggnad

Vår tvärvetenskapliga forskning omfattar olika vetenskaps- och teknikområden som alla förenas av det gemensamma målet att hitta lösningar som möjliggör en mer hållbar framtid.

Om forskargruppen

Vår forskningsgrupp grundades 1984, först genom Solar Energy Research Centre (SERC), och forskningen fokuserades mestadels på solenergi. Sedan dess har vi breddat vårt område, och idag omfattar vår forskning hela energisystem, både elektriska och termiska, samt deras integration i den byggda miljön.

Vår mission är att erbjuda hållbara lösningar för städer, industri och transport genom att integrera flexibla energisystem och främja principer för cirkulär ekonomi, inklusive användning av mer hållbara byggmaterial.

Vår forskning är tvärvetenskaplig och djupt förankrad i samhället, vilket leder till många samarbeten med privata och offentliga intressenter samt med akademiska institutioner över hela världen. Vi har en stark närvaro i vår region, i Sverige, i Skandinavien och i Europa. Vårt engagemang ligger i att möta dagens behov samtidigt som vi säkerställer välbefinnandet för kommande generationer.

Vår forskning

Vår forskning är strukturerad i tre sammanlänkade områden: energisystem och teknologier, storskaliga energisystem och byggd miljö.

Inom energisystem och teknologier bedriver vi forskning om fotovoltaiska system, hybrid system (termiska och elektriska) och batterier.

Inom storskaliga energisystem fokuserar vi på att utveckla flexibla energisystem för att integrera fler förnybara energikällor i städer och industrier, samtidigt som vi förbättrar vår energiinfrastruktur för att hantera den ökande efterfrågan på elfordon.

Inom byggd miljö är vårt mål att minska koldioxidavtrycket från byggnader genom energieffektivitet och användning av mer hållbara byggmaterial. Inom detta område bedriver vi också forskning om stadsplanering.

Fotovoltaiska system: Ökad användning av fotovoltaik (PV), särskilt i nordiska klimat, kräver förståelse för komponentprestanda i verkliga förhållanden och studier av lösningar för enklare integration i byggd miljö. Våra testanläggningar övervakar prestanda, energiutbyte, nedbrytningshastigheter och felidentifiering över hela PV-system, inklusive moduler, kraftelektronik, monteringsstrukturer och installationsdetaljer. Vi studerar också kopplingslösningar med andra system, som batterier och potentiell användning för vätgasproduktion.

Kontakt: André Augusto

Termiska och hybrid system: Att uppnå energieffektivitet i komplexa system kräver förståelse för komponentegenskaper och interaktioner. Komponenter som solvärme- och fotovoltaiska system, värmepumpar, lagringstankar och batterier kräver bedömning genom mätningar, modellering och simuleringar. Våra testanläggningar använder emulerare, fysiska komponenter och avancerade kontrollstrategier för accelererad testning och validering av hybridsystem.

Kontakt: Tomas Persson

Batterisystem: Att utöka batteriansättningen för lagring och stöd för elnätet bygger på förståelse för batteriprestanda under verkliga förhållanden och inom större energisystem. Våra testanläggningar fokuserar på att utveckla metoder som hjälper batteriindustrin och andra intressenter inom energisektorn att uppnå ett effektivare och mer motståndskraftigt energisystem.

Kontakt: Frank Fiedler

Energiintegration och flexibilitet: En smidig integrering av förnybar energi, spillvärme och lagring främjar mer flexibla energisystem. Denna metod förbättrar hållbarheten genom effektivitetsvinster och en större andel förnybar energi, diversifierar energimixen, stärker kraftinfrastrukturen och säkerställer en trygg energiförsörjning.

Positivt energidistrikt (PED): PED-konceptet går ett steg längre inom hållbarhet genom att generera överskott av energi. Genom att utnyttja förnybara resurser, integrerade lagringslösningar och energieffektiva teknologier bekämpar de aktivt klimatförändringar och underlättar regenerativ energiproduktion.

Energieffektiv industriell uppvärmning: Integration av förnybar energi, lagring och innovativa lösningar för industriell uppvärmning för att förbättra energieffektiviteten och ekonomiska avkastningen samtidigt som miljöpåverkan från industrier minimeras.

Kontakt: Xingxing Zhang

Elektrisk mobilitet: Att möjliggöra integration av växande flottor av elektriska fordon (EV) i befintliga energisystem och infrastruktur genom optimerade distribuerade energisystem. Viktiga forskningsområden inkluderar smart EV-laddning för nätoptimering, kostnadsminskning, kontroll och koppling mellan el- och värmesektorer.

Gemensam energidelning: Framsteg inom antagandet av distribuerade och förnybara energisystem inom byggemenskaper genom Peer-to-Peer (P2P) energidelning och sektorkoppling bidrar till avkoloniseringen av energisektorn på lokal, nationell och internationell nivå.

Kontakt: Pei Huang

Hållbara byggnader: Att förbättra cirkulära ekonomiprinciper och energieffektivitet över byggnaders livscykler är vårt fokus. Med digitala verktyg, demonstrationsprojekt och livscykelbedömningar (LCA) utvecklar vi metoder för att förbättra byggnaders energieffektivitet och minska miljöpåverkan. Vårt åtagande sträcker sig till att uppnå nettokoldioxidneutralitet i byggnader genom att prioritera återanvändning av material, återvinning och omändamål av befintliga strukturer.

Kontakt: Jonn Are Myhren

Stadsplanering: Tvärvetenskaplig forskning centrerad kring hållbar stadsutveckling, med ett holistiskt perspektiv som omfattar hela staden, med fokus på aspekter som motståndskraft, energieffektivitet och strategier för att mildra klimatförändringar.

Kontakt: Tony Svensson

Forskningsprojekt och publikationer

Medlemmar

André Augusto
Professor energiteknik
Xingxing Zhang
Professor energiteknik
Chris Bales
Professor energiteknik
Ewa Wäckelgård
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
Mats Rönnelid
Professor energiteknik
Ulf Ranhagen
Senior professor bygg- och vägteknik
Pei Huang
Biträdande universitetslektor
Tony Svensson
Universitetslektor byggteknik
Jingchun Shen
Universitetslektor byggteknik
Universitetslektor energiteknik
Emmanouil Psimopoulos
Universitetsadjunkt energiteknik
Hans Ersson
Verksamhetsutvecklare
Johan Heier
Universitetsadjunkt energi och miljöteknik
Therese Olsson
Universitetsadjunkt byggteknik
Gabriella Haglund
Universitetsadjunkt byggteknik
Désirée Kroner
Doktorand energiteknik
Doktorand byggteknik
Doktorand energiteknik
Ian Garman
Doktorand byggteknik
Marieke Rynoson
Doktorand energiteknik
Mikael Andersson
Doktorand byggteknik

Thomas Jungel
Industridoktorand miljövetenskap i forskarskolan Future proof cities
tju@du.se, thomas.jungell@kopparstaden.se

Maria Sandström
Industridoktorand energisystem i forskarskolan Future proof cities
mass@du.se, maria.sandstrom@borlange-energi.se

Senast granskad:
Forskningssamordnare
André Augusto
Professor energiteknik
Senast granskad: