Forskningsprojekt: SHINE

Projektledare
Chris Bales
Deltagare
Martin Andersen
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
SHINE är en europeisk forskarskola där 13 doktorander inom solvärme finansieras av EU Marie-Curie programmet. SHINE har fem doktorandkurser samt flera korta workshopar och seminarier som är framtagna för doktoranderna inom projektet samt övriga doktorander. Forskningen fokuserar på tre områden: solvärme för fjärrvärme, solvärme för industriprocesser och långtidslagring. Doktoranderna planerar disputera 2017-8. Högskolan Dalarnas projekt är en teknoekonomisk studie om centraliserade och decentraliserade system för solvärme i fjärrvärme. Kassel universitet är koordinator för projektet.
Nyckelord
solvärme, fjärrvärme, solar heating, district heating
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
EU:s Marie Curie Program
Publikationer