Forskningsprojekt: Integrerad tillgångsförvaltning för belysning i allmänna bibliotek genom Digital Tvilling

Projektledare
Xingxing Zhang
Deltagare
Jingchun Shen
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Vi vill förändra hantering och förvaltning av belysning och belysningsanläggningar i stadsbibliotek, hela vägen från planering till drift och till slutet optimering. Tekniska utvecklingar, som LED lampor, har resulterat i en hög prestanda. Nästa utmaning är att hantera den totala belysningsanläggningen mer effektivt; att klara de ökande kraven på och komplexiteten av belysningen genom att kombinera de visuella, biologiska och känslomässiga fördelarna med ljus.
Nuvarande praxis för hantering av belysning innehåller fortfarande korrigerande underhåll, "fixa när det går sönder". De flesta visuella aspekter (inkl. intensitet) och ickevisuella aspekter (inkl. flimmer) tas dock sällan med i förvaltning av belysningen. Vi argumenterar för behovet av att ändra från korrigerande till prediktivt underhåll. Vi kommer att utveckla en ny strategi, ramverk, strategier och modeller för integreradförvaltning av belysning för stadsbibliotek genom digitala tvillingar.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Byggteknik
Finansiärer
Energimyndigheten
Publikationer