Personlig presentation av Jingchun Shen

Universitetslektor byggteknik
Byggteknik Institutionen för information och teknik

Att vara forskare, energisamordnare, ämnesredaktör och granskare i MDPI-gruppen och WELL AP i Sverige. Hennes forskningsområden: 1) LCA 2) Framtida klimatanpassning 3) Byggnadsintegrerad solteknik 4) Byggnadsintegrerad solteknik 5) Datacenter PUE 6) Hälsa Inomhusmiljö Kvalitet.

Undervisning

BY2022 Energiprojekt, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

BY3001 Energieffektivt hus, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå

ABY22W Byggnaders energiprestanda - simulering och analys, 5 högskolepoäng, Avancerad nivå

BY3004 Miljöklassningsverktyg, 2,5 högskolepoäng, Avancerad nivå

Kursansvar

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer