Jingchun Shen

Personlig presentation av Jingchun Shen

Universitetslektor byggteknik
Byggteknik Institutionen för information och teknik

Jing är specialiserat på regenerativa byggnadslösningar och utnyttjar internationell expertis inom akademi och industri. Nu fokuserar hon mer på TEDD-bedömningar och betonar ESG-frågor och tillgångsförbättringar när det gäller tekniska och miljömässiga aspekter. 

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Undervisning

BY2022 Energy project, Basic level

GBY2GC BIM i Byggprocessen,  Basic level

EG3014 Design of solar energy buildings, Advanced level

EG3015 Solar radiation and solar geometry, Advanced level

ABY27W Introduction to bioclimatic design, Advanced level

BY3001 Energy-efficient house, Advanced level

ABY22W Energy performance of buildings - simulation and analysis, Advanced level

BY3004 Environmental classification tools, Advanced level

Kursansvar

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer