Jingchun Shen

Personlig presentation av Jingchun Shen

Universitetslektor byggteknik
Byggteknik Institutionen för information och teknik

I Sverige arbetar jag som föreläsare, forskare, energisamordnare, och WELL AP. Jag är för närvarande intresserad av regenerativa byggnadslösningar och koncentrerar mig på parametriska och dynamiska lösningar för energianalys och resurseffektivitetsstudier.

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Undervisning

BY2022 Energiprojekt, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå

EG3014 Utformning av solenergibyggnader, Avancerad nivå

EG3015 Solstrålning och solgeometri, Avancerad nivå

ABY27W Introduktion till bioklimatisk design, Avancerad nivå

BY3001 Energieffektivt hus, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå

ABY22W Byggnaders energiprestanda - simulering och analys, 5 högskolepoäng, Avancerad nivå

BY3004 Miljöklassningsverktyg, 2,5 högskolepoäng, Avancerad nivå

Kursansvar

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer