Ewa Wäckelgård

Personlig presentation av Ewa Wäckelgård

Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
Energiteknik Institutionen för information och teknik
Proprefekt
Institutionen för information och teknik

Jag har sedan 1 juli 2021 ett halvtidsuppdrag som proprefekt för utbildning och forskning vid institutionen för information och teknik. På den andra halvtiden är jag verksam som professor vid avdelningen energi- och byggteknik och handleder doktorander och medverkar i kompetenscentrum SOLVE.

Bakgrund

Jag har högskoleexamen i fysik (1981) och ämneslärarexamen i matematik och fysik (1984) från Uppsala universitet. Jag disputerade 1987 vid fysiska institutionen, Uppsala universitet. Jag blev docent 1997 respektive befordrad till professor i fasta tillståndets fysik 2004 vid teknikvetenskaper Uppsala universitet.

Jag innehar sedan 2007 en professur i energiteknik vid Högskolan Dalarna och har mellan 2008 - 2020 varit forskningsledare för forskningsprofilen Energi och samhällbyggnad. Jag har också varit ämnesföreträdare för energiteknik.

Undervisning

Jag är examinator i examensarbeteskursen för master- och magisterprogrammen i solenergiteknik.

Forskning

Publikationer