Forskningsprojekt: INTERACT Efficient interaction between energy demand, surplus heat/cool and thermal storage in building complexes

Projektledare
Tomas Persson
Deltagare
Klaus Lorenz
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektägare är SINTEF i Trondheim, Norge och projektets syfte är att öka kunskapen om kombinerade värme- och kylsystem med värmepump och bergvärmelager. Högskolan Dalarnas roll i projektet är bland annat att bidra till utvecklingen av simuleringsverktyg för projektering och optimering av system och komponenter.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Research Council of Norway
Publikationer