Forskningsprojekt: IMTRIS

Projektledare
Karin Granström, Karlstads Universitet
Deltagare
Tomas Persson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
IMTRIS är ett gränsöverskridande projekt om förädling av träråvara som är en central resurs för den regionala bioekonomin. Delprojektets aktiviteter syftar till att åstadkomma en demonstrationsanläggning för småskalig knubbvedseldning i regionen och insatserna som planeras är:
Undersöka marknaden av utrustning för knubbvedstillverkning med avseende på storleksfraktion och förekomst av överstora ändknubbar.
Samverkan med utrustningstillverkare och organisationer om informationsspridning om knubbvedseldning.
Inspelning av föreläsning om möjligheterna med knubbvedseldning
Vetenskaplig publicering av de senaste studierna med proveldning
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Skog- och träteknik
Finansiärer
EU - Interreg Inre Skandinavien
Högskolan Dalarna