Forskningsprojekt: Energy Matching

Projektledare
Chris Bales
Xingxing Zhang
Deltagare
Benedetta Copertaro
Maria Mårtenskog
Carl Olsmats
Tomas Persson
Tony Svensson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
EnergyMatching är ett EU Horizon2020 projekt vars mål är att maximera insamling och nyttjande av förnybar energi i den byggda miljön genom att utveckla och demonstrera kostnadseffektiva, adaptiva och flexibla lösningar för byggnadsskalet som är en del av ett optimerat system för byggnadens energiförsörjning och som är kopplat till ett lokalt energinät som i detta projekt kallas energyLAN. Denna energyLAN styrs av en distrikt energihub som nyttjar optimierad styrning som balanserar kostnader och mål för såväl privata som offentliga aktörer och på så sätt öka andelen förnybar energi i samhället. EnergyMatching fokuserar på renovering av bostäder inom EU.
Nyckelord
renovering, byggnadsintegrerad solenergi, förnybar energi, energiplanering, energinät, renovation, building integraed solar energy, renewable energy, energy planning, enregy grid
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Byggteknik
Finansiärer
EU Horizon 2020
Publikationer