Forskningsprojekt: När elbilen flyttar in! – Den sociala och tekniska potentialen med samordnad styrning av värmepumpar och elbilsladdning i småhus

Projektledare
Carolina Hiller, RISE
Deltagare
Chris Bales
Magdalena Kania Lundholm
Erik Lundberg
Therese Olsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Bostadens energianvändning och effektuttag påverkas av den pågående elektrifieringen
av bilflottan i och med att bilen laddas hemma. Detta ökar hemmens elförbrukning och
risken för höga eleffekttoppar om flera stora elförbrukare används samtidigt, vilket inte
minst gäller bostäder med både elbilsladdning och värmepump. Eftersom allt fler
elnätsföretag dessutom inför prismodeller med eleffekttariffer uppstår ett behov för
hushåll, som tidigare inte behövt fundera på när de använder el, att kunna styra när
användningen sker för att hålla kostnaderna nere. Projektet tar en tvärvetenskaplig ansats och undersöker både den tekniska och sociala potentialen av samordnad styrning av värmepumpar och elbilsladdning i småhus för att minska hushållets effekttoppar och kostnader för energi och effekt samtidigt som de boendes vardagliga praktiker beaktas. I samverkan med branschaktörer leder projektet till ökad kunskap och strategier för samstyrning, vilket är användbart för både bransch och hushåll
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Sociologi
Statsvetenskap
Energiteknik
Byggteknik
Finansiärer
Energimyndigheten