Magdalena Kania Lundholm

Personlig presentation av Magdalena Kania Lundholm

Docent
Sociologi Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor sociologi
Sociologi Institutionen för kultur och samhälle

Råd

Institutionsledningsråd IKS

Bakgrund

Jag har disputerat i sociologi 2012 vid Uppsala universitet och arbetar som universitetslektor vid Högskolan Dalarna sedan 2020.

Sedan 2021 är jag även ämnesansvarig för sociologiämnet vid Avdelning för arbetsvetenskap och fritidstudier, Institutionen för Kultur och Samhälle.

Undervisning

Jag har erfarenhet av undervisning på samtliga nivåer, från grund- till avancerat nivå. Har även bred handledarerfarenhet. Jag är ansvarig för Sociologi I och Sociologi II kurser samt kursen Digitalisering och Samhälle.

Kursansvar

Forskning

Min forskning kombinerar kommunikations- och mediesociologi, kultursociologi, kritiska internetstudier, samhällsteori och kvalitativa metoder. Jag har studerat nationalism på nätet, äldre människors internet användning och syn på digitalisering och digitalt kultur samt internet icke-användning och avkoppling (sk. digital disconnection). Under senaste tiden studerar jag äldres ensamhet samt införandet av välfärdtekniska lösningar på kommunalnivå.

Mitt senaste forskningsprojekt heter 'Välfärdteknik i praktiken' (ViP) och syftar att beskriva, förstå och jämföra erfarenheter och praktik vad gäller implementering och samordning av välfärdteknik på kommunal nivå. Särskilt fokus ligger på välfärdteknik som en del av vård och omsorg för äldre. Det finns behov av mer forskning inom välfärdteknik, särskilt med fokus på implementering. Teoretiskt utgår projektet från det relativt nyetablerade fältet digitala välfärdstudier som fokuserar digitaliseringens och teknologins påverkan på olika välfärdsområden och beslutsfattande. Projektet är en intervjustudie med särskilt fokus på erfarenheter av att arbeta med digitaliserings- och välfärdteknikfrågor inom äldreomsorgen eller angränsande socialt arbete inom Säters kommun. Projektet syftar till att besvara följande frågor: Hur arbetar man med implementering av digitala tjänster/välfärdsteknik inom äldrevård- och omsorg? Hur organiseras arbetet kring implementering och samordning av välfärdsteknik inom äldrevård- och omsorg? Vilka kompetenser finns för implementeringen av välfärdsteknik? Vilka utmaningar möter verksamheterna i implementeringen av välfärdsteknik? 

Projektet finansieras av Socialtjänstens utvecklingsfond Dalarna (SUD) och löper 2024-2025.

Forskningsprojekt

Publikationer