Forskningsprojekt: Förstudie av ångvärmepumpsystemet för hållbar omställning av industriell uppvärmning i Sverige: en fallstudie i plast extruderingsprocess

Projektledare
Xingxing Zhang
Deltagare
Puneet Saini
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet syftar till att undersöka möjligheten att använda ångvärmepumpsystem för att minska kostnaderna och CO2-utsläppen från processvärme inom specifika industrisektorer i Sverige. Detta kommer att uppnås genom en teknisk-ekonomisk-miljöanalys för ett nytt system genom att kombinera tre framväxande värmeteknologier: a) ångvärmepump, b) solfångare för ånggenerering och c) bergbäddslagringssystem. Det resulterande systemet har potential att uppnå hög förnybar andel för uppvärmningsbehov och minska kostnaden och förbrukningen av bränslen som används för uppvärmning i svensk industri, såsom el, biomassa och fossila bränslen. Det föreslagna systemet kommer att vara relevant för industrisektorer som papper & massa, mat & dryck, kemikalier, plast och bryggerier som kräver ånga under 200 oC för sina produktionsprocesser.
Nyckelord
ångvärmepump, industrivärme, solfångare, bergbäddsförvaring, steam heat pump, industrial heating, solar thermal collectors, rock bed storage
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
J. Gust. Richert stiftelse