Forskningsprojekt: Vindkraftens kontroverser

Projektledare
Mattias Gradén
Susanna Heldt Cassel
Deltagare
Erik Westholm
Ewa Wäckelgård
Susanne Stenbacka, kulturgeografi Uppsala universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Den planerade studien är en kvalitativ aktörsstudie av de stora vindkraftparker som planeras och byggs i skogsmiljöer i Sveriges inland. Syftet med studien är undersöka och analysera hur olika nyckelaktörer resonerar och agerar vid etablering av stora vindkraftparker i skogsmiljöer. Centralt i arbetet blir att identifiera betydelsefulla nyckelaktörer, beskriva deras perspektiv och analysera möjliga strategier. Målsättningen är också att redovisa och värdera med vilken kraft dessa aktörer, givet deras perspektiv och strategier, kan och vill påverka denna etableringsprocess.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Kulturgeografi
Finansiärer
Bergvik skog
Energimyndigheten
Länsstyrelsen i Dalarna