Susanna Heldt Cassel

Personlig presentation av Susanna Heldt Cassel

Professor kulturgeografi
Kulturgeografi Institutionen för kultur och samhälle

Andra profilsidor

Undervisning

Jag undervisar främst på turismprogrammen: International Tourism Management (ITM) och Tourism Destination Development (TDD) som föreläsare och handledare av uppsatser.

Forskning

Min forskning handlar om turism, platsutveckling och social hållbarhet med fokus på kultur, genus och maktrelationer.

Forskningsprojekt

Publikationer