Marieke Rynoson

Personlig presentation av Marieke Rynoson

Doktorand energiteknik
Energiteknik Institutionen för information och teknik

Bakgrund

Innan jag började studera på universitetsnivå, genomförde jag en treårig lärlingsutbildning som kyrkomålare, efter ett frivilligt år i arbete med kulturarv, båda i mitt hemland Tyskland. Efter ett år som gesäll började jag kandidatprogrammet “Bauen im Bestand” (bygga inom befintliga strukturer/renovering, inkl. kulturarv) vid Högskolan i Münster. Jag flyttade sedan till Sverige och läste magisterprogrammet “Energy Efficient Built Environment” här i Dalarna.

Forskning

Min forskning, som för närvarande är planerad, består av två delar.

Under den första delen studerar jag solstrålningens nedbrytning och prestanda hos PV-simuleringsprogram.

Mot slutet av 2024 kommer jag att börja med transdiciplinär forskning om integrationen av PV i byggnader, studera integrationen av PV i historiska byggnader, specifikt kyrkor, och uppfattningen av byggnadsintegrerad PV i stadsmiljön.

Publikationer