Gabriella Haglund

Personlig presentation av Gabriella Haglund

Universitetsadjunkt byggteknik
Institutionen för information och teknik

Andra profilsidor

Bakgrund

Har en bakgrund inom kulturgeografin med en kandidatexamen inom Samhällsplanering från Stockholms Universitet och en masterexamen inom Hållbar planering och stadsutformning från Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetade under åren 2015-2021 som Nationell Planerare på Trafikverket med ansvar för planering och uppföljning av Trafikverkets investeringsprojekt samt internt utvecklings- och förbättringsarbete. Har arbetat deltid som adjunkt på Högskolan Dalarna sedan hösten 2019, men är sedan årsskiftet 2021/2022 heltidsanställd.

Forskning

Målkonflikt som möjlighet: lärande i norr där grön industri möter kulturhistoriska värden och cirkulär ekonomi. Vinnova, 2023.