Forskningsprojekt: SOLVE - Solelforskningscentrum Sverige

Projektledare
Chris Bales
Deltagare
Ewa Wäckelgård
Xingxing Zhang
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) skapas som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges excellenta forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. Centret avser också ha en tydlig roll för svenska företag i expansionen av solel både i Sverige och internationellt.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten