Data och informationshantering

Forskning för en mer sofistikerad metodik i förståelse av beteenden. Kunskap som möjliggör hållbarare beslut på resan mot en bättre värld.

Vi forskar kring processer på mikronivå som ofta kräver insamling av stora datamängder. Där är utveckling av metodik för att omvandla ostrukturerad data till information som är relevant för beslutsfattare centralt i forskningen.

Huvuddelen av vår forskning har tematiskt fokus på handel och transporter. Forskningen inom dessa områden har ofta direkt bäring på möjligheter till förbättrad miljö och minskade utsläpp men berör också i stor utsträckning frågor kring lokal och regional utveckling. Ett annat spännande tematiskt forskningsområde inom profilen är sjukvården där vi bland annat beforskar mobila beslutsstödsystem som kan användas för att göra sjukdomsdiagnoser på distans. Vi forskar även inom industrisektorn, där riktar vi fokus mot bland annat områdena kvalitetsmätning och arbetsmiljö.

Vår forskning spänner över flera ämnen och sker i samverkan med både privata företag i inom såväl industrin som tjänstesektorn och med offentliga organisationer. Forskningen sker oftast i skarpa projekt som rör aktuella och verkliga utmaningar i samhälle.

Den här forskargruppen var tidigare en del av forskningsprofilen Komplexa system - Mikrodataanalys.

Senast granskad:
Forskingssamordnare
Senast granskad: