Personlig presentation av Moudud Alam

Universitetslektor statistik
Statistik Institutionen för information och teknik
Fil dr
Statistik Institutionen för information och teknik

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer