Forskningsprojekt: Biobränsle och solvärme för 100% förnybar värmeförsörjning - BIOSOL II

Projektledare
Tomas Persson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet syftar till att utveckla effektiv småskalig uppvärmningsteknik för pelleteldning som är robust, tillförlitlig och bekväm med låg miljöpåverkan och som fungerar väl i kombination med solvärme. Det finns ett stort intresse från pellet- och solvärmebranschen att utveckla system som kan vara ett attraktivt alternativ för värmeförsörjning av svenska småhus och som kan konkurrera med motsvarande system i andra länder. PellSam och Svensk solenergi driver sedan en tid kampanjen 100% förnybar värme ihop med PIR och Svebio.

Resultaten från det nyligen genomförda projektet "Biobränsle och solvärme" (Biosol) där en dynamisk systemprovningsmetod utvecklats visar på en potential att vidareutveckla och öka systemverkningsgraden hos kombinerade biobränsle (pellet) och solvärmesystem för småhus. Syftet är att innom detta projektet vidareutveckla provningsmetoden och utveckla och prova fler system för solvärme och pellets.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten
Publikationer