Forskningsprojekt: Comfort and Climate Box

Projektledare
Caroline Stignor Haglund, RISE
Deltagare
Chris Bales
Emmanouil Psimopoulos
Markus Lindahl, RISE
Hatef Madani, Energiteknik KTH
Nelson Sommerfeldt, Energiteknik KTH
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I projektet, som är finansierat av Energimyndigheten, ska innovativa integrerade lösningar för att erbjuda användaren en kostnadseffektiv, hållbar komfortlösning tas fram. Värmning av byggnader utgör en betydande del av Sveriges energianvändning. Många hus värms upp med värmepumpar som tillvaratar förnyelsebar energi. För att möta framtidens behov och ta större andelar av den internationella värmemarknaden bör produkterna vidareutvecklas och kombineras med energilagringsteknik och smart styrning. Tidigare studier har visat på goda förutsättningar för detta, men marknadsutvecklingen går långsamt. Projektet kommer att vara det svenska bidraget till ett nytt IEA HPT/ECES Annex ”Comfort & Climate Box – Speeding up market development for integrating heat pumps and storage packages” som drivs i samarbete med Mission Innovation. Inom projektet kommer simuleringar utföras och prototyper tas fram och utvärderas. En Roadmap ska också tas fram med rekommendationer till tillverkare, beslutsfattare och standardiseringsorganisationer.
Högskolan Dalarnas roll är att vidareutveckla styralgoritmer för frånluftsvärmepumpar med en extra tank för värmelagring. Högskolans del är en fortsättning på det arbetet som har gjorts inom projektet TESHP, som finansierats av KK-stiftelsen.
Nyckelord
PV; värmepump; styralgoritmer; egenanvändning, PV; heat pump; control algorithms; self-consumption
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten