Forskningsprojekt: TESHP Test av solvärmepumpsystem

Projektledare
Chris Bales
Deltagare
Tomas Persson
Emmanouil Psimopoulos
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Detta projekt är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och företagen Nibe och Ferroamp. Målet är att öka kunskap inom såväl högskolan som företagen om hur styrningen av system med solceller och värmepumpar kan optimeras och hur sådana system kan provas i labmiljö så att dess funktionalitet och prestanda kan bedömas på ett snabbt och effektivt sätt med en metod som kallas accelererad kvasi-fältmätngar. Detta arbete är en naturlig fortsättning av tidigare arbete hos alla inom projektet och är en del av den strategi som forskningsprofilen vid Högskolan Dalarna har för att få forskarutbildningsrättigheter. Forskningen kommer att kräva fördjupning av den teoretiska kunskapen av värmepumpssystem med solceller samt utveckling av modeller för att kunna simulera dem och i förlängning ökad kunskap om hur man bäst styr systemen med hjälp av väder- och prisprognoser för att få optimal drift för ägaren. Systemsimuleringar kommer att användas som verktyg för att dels utveckla styralgoritmer och dels för att utveckla nya testsekvenser som kan användas för labprovning. Demonstration och fältmätningar kommer att användas för att verifiera de resultat från simuleringar och labmätningar.
Nyckelord
värmpump, solceller, prediktivstyrning, labprovning, heat pump, PV, predictive control, whole system testing
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
KK-stiftelsen