Solar Heat Integration Network, SHINE

SHINE är en europeisk forskarskola där 13 doktorander inom solvärme finansieras av EU Marie-Curie programmet.

SHINE har fem doktorandkurser samt flera korta workshopar och seminarier som är framtagna för doktoranderna inom projektet samt övriga doktorander. Forskningen fokuserar på tre områden: solvärme för fjärrvärme, solvärme för industriprocesser och långtidslagring. Doktoranderna planerar disputera 2017-2018. Högskolan Dalarnas projekt är en teknoekonomisk studie om centraliserade och decentraliserade system för solvärme i fjärrvärme. Universitetet i Kassel, Tyskland, är koordinator för projektet.

Läs mer om forskarskolan Shine

Kontakt

Chris Bales
Professor energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: