Forskningsprojekt: ecoINSIDE - eco INre Skandinavia Innovation & utveckling

Projektledare
Sara Skärhem, Dala SciencePark
Deltagare
Chris Bales
Åke Persson, Byggdialog Dalarna
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
ecoINSIDE är ett projekt som handlar om klimatdriven tillväxt. Genom att öka FoU satsningar och samarbete över gränsen vill projektet uppnå ökad värdeskapande i processen att lösa klimat- och miljöutmaningar. För att lyckas ska projektet nyttja kompletterande kompetenser och styrkor samt etablera samarbete mellan näringslivet och forskning- och innovationsaktörer över gränsen. Inom bygg, restresurser och solenergi finns grunder och potential till regional mervärde över gränsen. Projektet är ett samarbete mellan länen Dalarna och Värmland i Sverige och fylken Akershus och Hedmark i Norge.
I fokusområdet solenergi arbetar Högskolan med följande:
• Förstärkning av våra magister- och masterprogram i solenergi genom att:
o Ha flera gästföreläsare
o Kunna utföra fördjupande studiebesök hos deltagande aktörer
o Ha ett aktivt nätverk som erbjuder exjobb och projektarbeten till studenterna
• Stärka kontakter och samarbete med FoU institut och universitet i regionen
• Samarbete med Byggdialog Dalarna för att utveckla en kort uppdragsutbildning samt att arbeta med byggnadsintegrerad solenergilösningar
• Stödja företag med utveckling av produkter och tjänster.
Nyckelord
innovation, solenergi, byggindustri, gränsöverskridande samarbete, innovation, solar energy, building industry, crossborder samarbete
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Byggteknik
Finansiärer
EU - Interreg Inre Skandinavien
Malung-Sälen och Älvdalens kommuner
Region Dalarna