Forskningsprojekt: Autokarakterisering av PED:er för digitala referenser mot iterativ processoptimering (PED-ACT)

Projektledare
Xingxing Zhang
Deltagare
Mengjie Han
Pei Huang
Puneet Saini
Juveria Shah
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Energipositiva stadsdelar (PED) är en viktig komponent för klimatneutralitet och smarta städer. PED-ACT-projektet fokuserar på processoptimering för att uppnå intressentsamarbete och fördjupat beslutsfattande. PED-ACT syftar till att uppnå datastandardisering för befintliga PED:er (planerade, designade eller genomförda) och särskilt för Sverige, Turkiet och Österrike. I PED-ACT används maskininlärningsmetoder för dataanalyser i syftet att skapa digitala PED-referenser (som kan användas för benchmarking) baserade på intressentbehov och -prioriteringar i de svenska städerna Borlänge och Umeå, turkiska Ankara och Karsiyaka samt regionen Niederösterreich i Österrike. I PED-ACT eftersträvas gemensamt lärande och identifierandet av samdesignstrategier för de ingående städerna med målbilden att projektet ska vara skalbart för andra PEDs och deras "klimatneutralitet och smarta städer"-mål.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Austrian Research Promotion Agency
Energimyndigheten
Scientific and Technological Research Center of Turkey