Personlig presentation av Linda Tufvesson

Avdelningschef
Avdelningen för idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd
Universitetslektor energiteknik
Energiteknik Institutionen för information och teknik