Personlig presentation av Linda Tufvesson

Universitetslektor energiteknik
Energiteknik Institutionen för information och teknik
Avdelningschef
Idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd