Kurs EG3019

Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2021

Det övergripande målet med kursen är att studenterna skall tillägna sig insikt i miljömässig och ekonomisk hållbarhet i ett livscykelperspektiv.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Visa förståelse för och beskriva grundläggande koncept inom livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnadsanalys (LCCA)
  • Diskutera LCA- och LCCA-metodernas styrkor och begränsningar
  • Använda konventionella metoder och verktyg för att genomföra livscykelinventeringar, livscykelanalyser och livscykelkostnadsanalyser för konstruktion och renovering av byggnader
  • Tolka, diskutera och dra slutsatser av resultat från LCA och LCCA
  • Arbeta i grupp med ett projekt, skriva och presentera en teknisk rapport
Startar och slutar:
v3, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik, eller motsvarande examen om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande engelska B/engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V372D
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig