Kurs EG3019

Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2023

Det övergripande målet med kursen är att studenterna skall tillägna sig insikt i miljömässig och ekonomisk hållbarhet i ett livscykelperspektiv.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Visa förståelse för och beskriva grundläggande koncept inom livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnadsanalys (LCCA)
  • Diskutera LCA- och LCCA-metodernas styrkor och begränsningar
  • Använda konventionella metoder och verktyg för att genomföra livscykelinventeringar, livscykelanalyser och livscykelkostnadsanalyser för konstruktion och renovering av byggnader
  • Tolka, diskutera och dra slutsatser av resultat från LCA och LCCA
  • Arbeta i grupp med ett projekt, skriva och presentera en teknisk rapport
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik om minst 180 hp och Engelska 6
Anmälningskod:
HDA-V3EL8
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig