Ross May

Personlig presentation av Ross May

Fil dr
Mikrodataanalys Institutionen för information och teknik
Universitetsadjunkt informatik
Informatik Institutionen för information och teknik

Jag fokuserar på att leverera utbildning och forskning av högsta kvalitet. Min forskning inkluderar algoritmisk prissättning på marknader och tillämpningen av multi-agent förstärkningsinlärning för att samtidigt studera organisatoriska problem och deras optimering via design av lämpliga mekanismer.

Kontakt

Undervisning

Jag har undervisat i kurser i matematik, python och R-programmering, och har varit involverad som lärarassistent i maskininlärningskurser.

För närvarande är jag lärare i flera kurser med ansvar som spänner över akademiskt skrivande, statistisk analys, datavisualisering, kryptografi, diskret matematik och logik.

Jag har även fungerat som handledare och examinerat på avancerad masternivå.

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer