Ross May

Personlig presentation av Ross May

Fil dr
Mikrodataanalys Institutionen för information och teknik
Universitetsadjunkt informatik
Informatik Institutionen för information och teknik

Jag fokuserar på att leverera utbildning och forskning av högsta kvalitet. Min forskning inkluderar algoritmisk prissättning; och tillämpningen av multi-agent förstärkningsinlärning för samtidig studie av organisatoriska problem och deras optimering via design av lämpliga mekanismer.

Kontakt

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer