Kenneth Carling

Personlig presentation av Kenneth Carling

Professor mikrodataanalys
Mikrodataanalys Institutionen för information och teknik

Programansvarig för Business Intelligence och Data Science. Min bakgrund är filosofi, data och statistik. Forskningsmässigt är mitt fokus transporter.

Undervisning

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer