Kenneth Carling

Personlig presentation av Kenneth Carling

Professor mikrodataanalys
Mikrodataanalys Institutionen för information och teknik

Jag är ämnesansvarig i mikrodataanalys med kandidat-, master- och forskarutbildningsprogram. Jag gillar tvärvetenskap både inom utbildning och forskning och bidrar i de sammanhangen med min bas i beräkningsvetenskap, ekonomi, filosofi, och statistik. 

Bakgrund

Jag disputerade i statistik 1995 och har därefter docentförklarats i nationalekonomi, professorsförklarats i statistik och utsetts till professor i mikrodatanalys 2017. Utöver läraranställning vid HDa, har jag haft akademiska positioner på universiteten i Uppsala, Padua (Italien), Stockholm, Yale (USA), Gävle och Tianjin (Kina).

Jag har haft olika sakkunniguppdrag såsom för exemplevis Horizon Europe, Högskoleverket, lektors- och professorsanställningar och disputationer i Skandinavien. På HDa har jag under åren haft uppdrag som ämnesansvarig, programansvarig för program på kandidat-, master- och forskarutbildningsnivå, biträdande prefekt och forskningsledare samt varit vald ledamot i både Utbildnings- och forskningsnämnden och Högskolestyrelsen.

Jag bedriver en bred forskning vilket bland annat visar sig att de dryga femtiotalet artiklar jag skrivit återfinns i många olika tidskrifter i olika områden som ekonomi, transportvetenskap, operationsanalys, miljövetenskap och statistik. 

Undervisning

Jag har utvecklat och är kursansvarig för Data-drivet ledarskap på avancerad nivå och Ledarskapets ekonomi för forskarstuderande. Jag har också utvecklat Riskanalys på avancerad nivå där jag numera har lite undervisning. Ett typiskt år handleder jag fem examensarbeten på avancerad nivå och har varit huvudhandledare för en disputant. Som ämnesansvarig ägnar jag därtill tid till att bidra till programutveckling inom området.

Kursansvar

Forskning

Jag leder ett LivingLab om aktörers datadelning i logistikkedjans start och slut inom ramen för EU konsortiet FEDERATED samt ett projekt om beslutsstödssystem för handelns klimatsmarta loaklisering. Jag håller också på med algoritmisk prissättning och dess påverkan på marknadens funktionssätt. Jag har nyss slutfört ett bidrag till TrV:s FoU-plan om infrastrukturell cybersäkerhet.

Forskningsprojekt

Publikationer