Nya tankesätt och samarbetsformer

Vi står inför stora förändringar om vi ska klara av att nå de nationella energi- och klimatmålen. Det kommer att krävas nya arbetssätt, ny teknik, samarbete och systemsyn. Vi samverkar med företag och omvärld för att utveckla hållbara lösningar för samhälle och näringsliv.

Grupp människor pratar står bord
Vi samverkar med organisationer, företag och offentliga aktörer för att stärka kompetens och innovationsförmåga bland regionens energiaktörer. Ulrika Lundholm Ericsson

Hållbara lösningar inom energiområdet

Med ett stort kontaktnät både inom och utanför högskolan genomför vi på Energikompetenscentrum (EKC) uppdrag, forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med näringslivet och samhälle. Till vår hjälp finns forskare och lärare inom forskningsområdet energi och byggd miljö vid högskolan. Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarna, Dalarna Science Park, Byggdialog Dalarna och High Voltage Valley är några aktörer som vi har ett nära samarbete med.

Senast granskad:
Senast granskad: