Personlig presentation av Mikael Magnusson Weinholz

Projektadministratör
Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna Institutionen för lärarutbildning

Forskning

Kommunikation, ledning och samverkan mellan rektorer och skolchef/närmaste chef i en mål- och resultatstyrd grundskola: Resultat från en webbenkät riktad till kommunala skolchefer och/eller grundskolerektorers närmaste chef. En delstudie inom forskningsprojektet "Skolchefers förändrade ledningsuppdrag i den nya mål- och resultatstyrningen". DiVA, id: diva2:622771  ISBN: 978-91-981168-0-9 (tryckt)

 

Kommunikation och samverkan mellan dig (rektor) och närmaste chef i en mål- och resultatstyrd grundskola: Resultat från en webbenkät riktad till kommunala grundskolerektorer. En delstudie inom forskningsprojektet "Skolchefers förändrade ledningsuppdrag i den nya mål- och resultatstyrningen". DiVA, id: diva2:622736  ISBN: 978-91-981168-1-6 (tryckt)